Carbo Energy Management

Badania nieniszczące


Oferujemy badania w następującym zakresie:

Radiograficzne: Badania radiograficzne wykorzystują zjawisko pochłaniania promieniowania przenikliwego przez obiekty poddane jego działaniu. Wykorzystywane głównie do badania złącz spawanych i odlewów. Badania radiograficzne umożliwiają wykrywanie wad wewnętrznych, powierzchniowych oraz podpowierzchniowych badanych obiektów.

Ultradźwiękowe: Badania ultradźwiękowe polegają na wprowadzeniu do badanych obiektów fal ultradźwiękowych oraz detekcji tych fal po ich przejściu przez ten obiekt. Pozwalają na wykrywanie najbardziej niebezpiecznych nieciągłości płaskich i wąskoszczelinowych. Wykorzystywane są głównie do badania złącz spawanych i odlewów.

Magnetyczno - proszkowe: Badania magnetyczno-proszkowe należą do bardzo czułych, wiarygodnych i wydajnych metod nieniszczących, służących kontroli powierzchni materiałów ferromagnetycznych. Są one wykorzystywane do wykrycia nieciągłości na powierzchni lub tuż pod powierzchnią materiałów hutniczych, złącz spawanych (ferromagnetycznych).

Penetracyjne i wizualne: jeżeli posiadają państwo materiały nieferromagnetyczne tj. cynk, miedź mosiądz, aluminium, stal nierdzewna lub gdzie istnieje niemożność zastosowania pozostałych metod badawczych proponujemy najprostszą i najtańszą metodę jaką jest badanie penetracyjne i wizualne stosowane do wykrycia wad powierzchniowych lub podpowierzchniowyc. Badanie penetracyjne bazują na efekcie kapilarnej penetracji cieczy wskazującej w głąb defektów powierzchni badanej (pęknięć, rys, porów). Badania wizualne umożliwiają m.in. wykrywanie w badanych obiektach niezgodności wymiarowych, wykrywanie wad powstałych na etapie wytwarzania oraz w okresie eksploatacji badanego obiektu (nieszczelności, pęknięcia, korozje, itp).